Warszawskie Centrum Promocji Zdrowia 
PANACEUM s.c. 

Bardzo dbamy o wysoki poziom usług, zgodny z obowiązującymi standardami tak, by jak najlepiej chronić i pielęgnować zdrowie naszych Klientów.

Wskazania do ozonoterapii

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE WSKAZANIA DO OZONOTERAPII ?

Istnieje wiele różnych chorób, w których ozonoterapia może wykazywać korzystne działanie lub może nawet umożliwiać wyleczenie. Zostało to potwierdzone w wielu publikacjach naukowych. Ozon medyczny zazwyczaj stosuje się jako uzupełnienie innych terapii. Innymi słowy, to jedna z komplementarnych metod terapeutycznych.
Aby możliwie jak najszybciej docierać do pacjentów z informacjami na temat najnowszych osiągnięciach w dziedzinie ozonoterapii, osoby zajmujące się ta formą leczenia założyły Polskie Towarzystwo Ozonoterapii.
Jego celem jest standaryzacja terapii, a także poprawienie i przyspieszenie komunikacji pomiędzy wszystkimi specjalistami medycznymi zajmującymi się tą formą leczenia.
Lekarze mogą udzielać pacjentom porad na temat chorób, w którym można stosować ozonoterapię. Ozon medyczny jest bezpieczny, praktyczny, skuteczny i niedrogi, choć nie w każdym przypadku można zagwarantować. że ozonoterapia pozwoli osiągnąć całkowity sukces leczenia.

Zaburzenia dotyczące układu krążenia.

Zaburzenia krążenia tętniczego obejmują uczucie chłodu w nogach, a także pojawienie się bólu po przejściu niewielkiej odległości (noga palacza, czyli chromanie przystankowe): są to objawy ostrzegawcze. Jako klasyczne leczenie z wyboru ozon stosuje się w leczeniu tych objawów już od pięćdziesięciu lat. Skuteczność tej metody potwierdzono w szeregu badań klinicznych.

Regeneracja i rewitalizacja.

Ozon medyczny stosuje się w połączeniu z konwencjonalnymi i innymi formami rehabilitacji, fizjoterapii, relaksacyjnymi czy spa jako cenna uzupełniająca metodę leczenia. Ozonoterapia jest szczególnie skuteczna w sytuacjach stresu zawodowego, a także dużego wysiłku psychicznego oraz fizycznego. Aktywacja metabolizmu komórkowego w erytrocytach i leukocytach powoduje poprawę stanu ogólnego, co prowadzi do ogólnej rewitalizacji. Zawodowi sportowcy również odnoszą wiele korzyści z tej formy terapii. Choć nie zwiększa ona maksymalnej wydolności, to jednak poprawia zdolność do utrzymania fazy wytrzymałościowej, czyli wydolności submaksymalnej. Ponadto ozon skraca fazę regeneracji w dyscyplinach lekkoatletycznych związanych z długotrwałym wysiłkiem.

Pacjenci w podeszłym wieku: profilaktyka i rewitalizacja.

Pacjenci w podeszłym wieku bardzo dobrze reagują na ozonoterapię, gdyż ich organizm może w pełni wykorzystać wszystkie korzystne właściwości ozonu: z poprawienia dostarczania tlenu, mobilizacji układu odpornościowego, aktywacji przeciwutleniaczy organizmu oraz zmiataczy wolnych rodników. Korzystne działanie obserwuje się również w przypadkach zaburzeń krążenia mózgowego- co często objawia się trudnościami z koncentracją, ogólnym spadkiem wydajności, niestabilnością chodu, jak też uczuciem zawrotów głowy. Ozonoterapię można stosować zapobiegawczo jako uzupełnienie innych komplementarnych metod leczenia, uzyskując wyraźną poprawę ogólnego samopoczucia oraz jakości życia.

Choroby oczu.

U osób w podeszłym wieku zaburzenia krążenia mogą również mieć niekorzystny wpływ na oczy, powodując zmiany o charakterze zanikowym i zwyrodnieniowym. Najbardziej rozpowszechnioną chorobą tego typu jest „zwyrodnienie plamki związanie z wiekiem” w środkowej części siatkówki, która jest odpowiedzialna za ostre widzenie. W niektórych przypadkach może to prowadzić do tak zwanego zaniku nerwu wzrokowego o różnym nasileniu. 
Oprócz wyników uzyskiwanych w warunkach rzeczywistej praktyki, badanie przeprowadzone przez Klinikę Okulistyki Uniwersytetu w Sienie (Włochy) potwierdziło korzystny wpływ autohemoterapii z użyciem ozonu na zdolność widzenia. Poprawa taka może utrzymywać się nawet do sześciu lub ośmiu miesięcy. Kontynuacja terapii pozwala uzyskać dalszą poprawę bądź zapobiegać wystąpieniu pogorszenia.

Choroby nowotworowe i uzupełniające leczenie onkologiczne

Ozon stosowany jako biologiczne leczenie uzupełniające , w formie autohemoterapii lub podania doodbytniczego, jego przydatny w leczeniu chorób nowotworowych. Immunoaktywujące działanie ozonu w niskich dawkach: komórki immunokompetentne, takie jak limfocyty, komórki pomocnicze, komórki supresorowe i komórki NK (Natural Killer) reagują, wytwarzając swoiste przekaźnikowe – np. interferony.
Indukowanie i aktywacja przeciwutleniaczy komórkowych i zamiataczy wolnych rodników w zdrowych komórkach i narządach przeciwdziałają gromadzeniu się reaktywnych i agresywnych rodników tlenowy- jest to mechanizm chroniący komórki. 

Zakażenia grzybicze skóry oraz zakażone zmiany skórne

Od ponad 100 lat na całym świecie w przemyśle uzdatniania wody pitnej coraz szerzej wykorzystuje się grzybobójcze i bakteriobójcze właściwości ozonu. Te same właściwości sprawiają, że ozon medyczny jest potężnym narzędziem w zwalczaniu uporczywych zakażeń grzybiczych skóry, a w szczególności złożonych zakażeń grzybiczych/bakteryjnych stóp, tułowia lub błon śluzowych.

Zakażone rany

Miejscowe leczenie zakażonych ran, które często mają postać odleżyn, owrzodzeń podudzi oraz ud (owrzodzeń żylakowych), zgorzeli w przebiegu cukrzycy lub trudno gojących się ran – to klasyczne zastosowanie ozonu medycznego. Początkowo właściwości dezynfekujące ozonu wykorzystuje się do uzyskania czystej rany bez drobnoustrojów chorobotwórczych (niszczenie grzybów i bakterii). W drugiej fazie ozon w niskim stężeniu zapewnia szybkie gojenie się rany.

Choroby jelit: zapalanie odbytnicy i okrężnicy

Miejscowe stosowanie ozonu w formie doodbytniczej zapewnia szubką ulgę w chorobach zapalnych jelit, zwłaszcza w stadium I. Zazwyczaj wystarcza cykl dziesięciu zabiegów, Badanie z udziałem 248 pacjentów z zapaleniem odbytnicy wykazało, że dodatkowe sesje leczenia są koniecznie tylko w 10% przypadków, 

Choroby wirusowe

Zarówno opryszka zwykła, jak i półpasiec są wywoływane przez wirusy. Opryszczka wargowa- częsta i bardzo nieprzyjemna dolegliwość – dobrze reaguje na różne formy ozonoterapii w połączeniu z konwencjonalnymi metodami. 
Uzupełniające stosowanie ozonu jest bardzo korzystne w półpaścu- zarówno w formie miejscowego stosowania kompresów z ozonowej wody, jak i w postaci autohemoterapii, która w wielu przypadkach pozwala uniknąć nerwobólu popółpaścowego. 

Choroby zapalne wątroby

Choroby zapalne wątroby do klasycznych wskazań do zastosowania ozonu medycznego. Podczas gdy wirusowe zapalenie typu A (wywołane przez wirus HAV0 jest stosunkowo łatwe w leczeniu i ustępuje całkowicie, wirusowe zapalenie wątroby typu B (wywołane przez wirus HBV) często przechodzi w postać przewlekłą. Zarówno ozon stosowany z krwią, jak i doodbytniczego podawania 02/03 stanowią skuteczne metody leczenia uzupełniającego w połączeniu z konwencjonalną terapią. To samo dotyczy leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, które zazwyczaj rozpoznaje się już jako przewlekłą chorobę wątroby, ponieważ okres inkubacji z reguły trwa wiele lat.

Choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów

Jeśli podzielimy choroby zapalne i zwyrodnieniowe stawów na trzy kategorie, okazuje się, że w stadach 1 i 2, w których nie dochodzi jeszcze do deformacji kości, obserwuje się szczególnie korzystne reakcje na zastosowanie ozonu medycznego. Dotyczy to choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, jak też aktywnej postaci zapalenia stawu kolanowego i stawów barkowych. Oprócz klasycznego leczenia farmakologicznego, dostawowe wstrzyknięcia ozonu są szczególnie skuteczne w połączeniu z terapią ruchem. W tego typu zaburzeniach wykorzystuje się właściwości przeciwzapalne ozonu, jak też modulowanie i aktywowanie metabolizmu komórek chrząstki.

Choroby reumatyczne, reumatoidalne zapalenie stawów

Cały zespół zaburzeń reumatycznych, zapalenia stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów obejmują różne stany bólowe układu kostnego oraz mięśni. W wielu przypadkach występują w nich również ograniczenia czynnościowe.
Także w tej sytuacji stosowanie ozonu medycznego stanowi element podstawowego programu terapeutycznego, uzupełniającego odpowiednie formy fizykoterapii. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (przewlekłym zapaleniu wielostawowym) doświadczenie medyczne wskazuje, że ozonoterapia stanowi przydatną metodę leczenia komplementarnego. Terapia ma formę pozaustrojowego ozonowania krwi podczas nieaktywnych faz choroby. Działania ozonu wynikają z jego właściwości immunomodulujących i przeciwzapalnych.

Leczenie bólu

Ozon w niskich stężeniach i ilościach stosuje się jako uzupełniającą metodę leczenia w stanach napięcia mięśni, przewlekłym bólu mięśniowym, w punktach wyzwalających itp.: często w połączeniu z terapią neuralną (miejscowymi środkami znieczulającymi) i akupunkturą.
W ostatnich latach opublikowano wyniki prowadzonych na dużą skalę międzynarodowych bdań dotyczących leczenia wypadnięcia dysku. Zaobserwowano, że wstrzyknięcia do dysku mają działanie odbarczające i są odpowiednikiem funkcjonalnym laserowej dyskoliozy, ale o znacznie niższym koszcie wykonania zabiegu. 

Do terapii ozonem wykorzystujemy najnowszej generacji Aparat

Ozon efektywnie likwiduje bakterie, wirusy, pasożyty a także grzyby, dlatego też z powodzeniem stosowany jest w takich dolegliwościach jak: grzybice skóry, jelit, pochwy, w chorobach skóry: trądzik, opryszczka, czyrak, ropnie.

Kreator stron internetowych - przetestuj